Besor


Naam van een beek

Betekenis: Koel – koud

Een doorwaadbare beekbedding genoemd in het verslag van Davids achtervolging van de Amelekieten.

Bijbelverzen:

(1 Samuël 30:9) David dan ging heen, hij en de zes honderd mannen, die bij hem waren; en als zij kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan.

(1 Samuël 30:10) En David vervolgde hen, hij en die vierhonderd mannen; en tweehonderd mannen bleven staan, die zo moede waren, dat zij over de beek Besor niet konden gaan.

(1 Samuël 30:21) Als David tot de tweehonderd mannen kwam, die zo moede waren geweest, dat zij David niet hadden kunnen navolgen, en die zij aan de beek Besor hadden laten blijven, die gingen David tegemoet, en het volk, dat bij hem was, tegemoet; en David trad tot het volk, en hij vraagde hen naar den welstand.

Deel dit artikel op: