Besódja


Eigennaam ♂

Betekenis: In de raad van de Heer – vertrouweling van de Heer

Vader van een van de reparateurs van de muur van Jeruzalem.

Bijbelverzen:

(Nehémia 3:6) En de Oude poort verbeterden Jójada, de zoon van Paséah, en Mesullam, de zoon van Besódja; deze zolderden zij, en richtten haar deuren op, met haar sloten en haar grendelen.

Deel dit artikel op: