Bezai


Eigennaam ♂

Betekenis: Veroveraar – vuil – onderdrukt

De nakomelingen van Bezai keerden met Zerubbábel terug naar Jeruzalem

Bijbelverzen:

(Ezra 2:17) De kinderen van Bezai, driehonderd drie en twintig.

(Ezra 2:49) De kinderen van Uza, de zonen van Paséah, de kinderen van Bezai;

(Nehémia 7:23) De kinderen van Bezai, driehonderd vier en twintig;

(Nehémia 7:52) De kinderen van Bezai, de kinderen van Meünim, de kinderen van Nefussim;

(Nehémia 10:18) Hodía, Hasum, Bezai,

Deel dit artikel op: