Beródach Báladan


Eigennaam ♂

Betekenis: Dood – slachting – bitter berouw

De koning van Babylon. In Jesaja 39:1 wordt hij Meródach Báladan genoemd.

Bijbelverzen:

(2 Koningen 20:12) Te dier tijd zond Beródach Báladan de zoon van Báladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord, dat Hizkía krank geweest was.

(Jesaja 39:1) Te dien tijd zond Meródach Báladan, de zoon van Báladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord dat hij krank geweest en [weder] sterk geworden was.

Deel dit artikel op: