Bered


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Wees gegroet – hagel

  1. Een stad in het zuiden van Palestina.
  2. Een zoon van Suthelah en kleinzoon van Efraïm

Bijbelverzen:

(Genesis 16:14) Daarom noemde men dien put, den put Lachai-Róï; ziet, hij is tussen Kades en tussen Bered.

(1 Kronieken 7:20) En de kinderen van Efraïm waren Suthélah; en zijn zoon was Bered; en zijn zoon Tahath; en zijn zoon Eláda; en zijn zoon Tahath;

Deel dit artikel op: