Beno


Eigennaam ♂

Betekenis: Zijn zoon

De zoon van Jaäzía uit het huis van Levi

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 24:26) De kinderen van Merári waren Máheli en Musi. De kinderen van Jaäzía waren Beno.

(1 Kronieken 24:27) De kinderen van Merári van Jaäzía waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.

Deel dit artikel op: