Benjamin


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van de rechterhand, gelukkig, voorspoed

  1. De jongste van de kinderen van Jacob.
  2. Naam van een stam
  3. Naam van het gebied van de stam Benjamin
  4. Een man uit de stam Benjamin, zoon van Bilhan, en het hoofd van een familie van krijgers.
  5. Een van de zonen van Harim, een Israëliet, in de tijd van Ezra die met een buitenlandse vrouw was getrouwd.
  6. Een medewerker bij de herbouw van de muur van Jeruzalem ten tijde van Nehemia.
  7. Naam van een Poort

Bijbelverzen:

Genesis 35:18 – Genesis 35:24 – Genesis 42:4 – Genesis 42:36 – Genesis 43:14 – Genesis 43:15 – Genesis 43:16 – Genesis 43:29 – Genesis 44:12 – Genesis 45:12 – Genesis 45:14 – Genesis 45:22 – Genesis 46:19 – Genesis 46:21 – Genesis 49:27 – Éxodus 1:3 – Numeri 1:11 – Numeri 1:36 – Numeri 1:37 – Numeri 2:22 – Numeri 7:60 – Numeri 10:24 – Numeri 13:9 – Numeri 26:38 – Numeri 26:41 – Numeri 34:21 – Deuteronomium 27:12 – Deuteronomium 33:12 – Jozua 18:11 – Jozua 18:20 – Jozua 18:21 – Jozua 18:28 – Jozua 21:4 – Jozua 21:17 – Richteren 1:21 – Richteren 5:14 – Richteren 10:9 – Richteren 20:12 – Richteren 20:13 – Richteren 20:14 – Richteren 20:15 – Richteren 20:17 – Richteren 20:18 – Richteren 20:20 – Richteren 20:21 – Richteren 20:23 – Richteren 20:24 – Richteren 20:25 – Richteren 20:28 – Richteren 20:30 – Richteren 20:31 – Richteren 20:32 – Richteren 20:35 – Richteren 20:36 – Richteren 20:39 – Richteren 20:40 – Richteren 20:41 – Richteren 20:43 – Richteren 20:44 – Richteren 20:46 – Richteren 20:48 – Richteren 21:6 – Richteren 21:13 – Richteren 21:15 – Richteren 21:16 – Richteren 21:17 – Richteren 21:20 – Richteren 21:21 – Richteren 21:23 – 1 Samuël 9:1 – 1 Samuël 9:16 – 1 Samuël 9:21 – 1 Samuël 10:2 – 1 Samuël 10:20 – 1 Samuël 10:21 – 2 Samuël 2:9 – 2 Samuël 2:15 – 2 Samuël 2:25 – 2 Samuël 2:31 – 2 Samuël 3:19 – 2 Samuël 4:2 – 2 Samuël 19:17 – 2 Samuël 21:14 – 1 Koningen 4:18 – 1 Koningen 12:21 – 1 Koningen 12:23 – 1 Kronieken 2:2 – 1 Kronieken 6:60 – 1 Kronieken 6:65 – 1 Kronieken 7:6 – 1 Kronieken 7:10 – 1 Kronieken 8:1 – 1 Kronieken 8:40 – 1 Kronieken 9:3 – 1 Kronieken 9:7 – 1 Kronieken 12:2 – 1 Kronieken 12:16 – 1 Kronieken 12:29 – 1 Kronieken 21:6 – 1 Kronieken 27:21 – 2 Kronieken 11:1 – 2 Kronieken 11:3 – 2 Kronieken 11:10 – 2 Kronieken 11:12 – 2 Kronieken 11:23 – 2 Kronieken 14:8 – 2 Kronieken 15:2 – 2 Kronieken 15:8 – 2 Kronieken 15:9 – 2 Kronieken 17:17 – 2 Kronieken 25:5 – 2 Kronieken 31:1 – 2 Kronieken 34:9 – 2 Kronieken 34:32 – Ezra 1:5 – Ezra 4:1 – Ezra 10:9 – Ezra 10:32 – Nehémia 3:23 – Nehémia 11:4 – Nehémia 11:7 – Nehémia 11:31 – Nehémia 11:36 – Nehémia 12:34 – Psalmen 68:27 – Psalmen 80:2 – Jeremía 1:1 – Jeremía 6:1 – Jeremía 17:26 – Jeremía 20:2 – Jeremía 32:8 – Jeremía 32:44 – Jeremía 33:13 – Jeremía 37:12 – Jeremía 37:13 – Jeremía 38:7 – Ezechiël 48:22 – Ezechiël 48:23 – Ezechiël 48:24 – Ezechiël 48:32 – Hoséa 5:8 – Obadja 1:19 – Zacharia 14:10 – Handelingen 13:21 – Romeinen 11:1 – Filippenzen 3:5 – Openbaring 7:8

Deel dit artikel op: