Ben-Chaïl


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van sterkte

Bijbelverzen:

(2 Kronieken 17:7) In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Chaïl, en tot Obádja, en tot Zechárja, en tot Natháneël, en tot Michája, opdat men zou leren in de steden van Juda.

Deel dit artikel op: