Behémoth


Naam van een wild dier

Betekenis: Sprakeloos

Waarschijnlijk gaat het hier om het nijlpaard (hippopotamus) aangezien alle details die worden beschreven volledig overeenkomen met de gewoonten en het uiterlijk van het nijlpaard.

Bijbelverzen:

(Job 40:15) (40:10) Zie nu Behémoth, welken Ik gemaakt heb nevens u; hij eet hooi, gelijk een rund.

Deel dit artikel op: