Beësthera


Plaatsnaam

Betekenis: Huis of tempel van Astarte

Zie: Astharôth

Bijbelverzen:

(Jozua 21:27) En aan de kinderen van Gerson, van de huisgezinnen der Levieten, van den halven stam van Manasse, de vrijstad des doodslagers, Golan in Bazan, en haar voorsteden, en Beësthera en haar voorsteden: twee steden.

Deel dit artikel op: