Beërôth-Bene-Jáäkan


Plaatsnaam

Betekenis: De bronnen van de zonen van Jáäkan

Plaats waar de Israëlieten tweemaal, op weg van Egypte naar Kanaän, in de woestijn doorheen trokken.

Bijbelverzen:

(Deuteronomium 10:6) (En de kinderen Israëls reisden van Beërôth-Bene-Jáäkan en Moséra. Aldaar stierf Aäron, en werd aldaar begraven; en zijn zoon Eleázar bediende het priesterambt in zijn plaats.

Deel dit artikel op: