Beëri


Eigennaam ♂

Betekenis: Mijn bron – mijn put – bron van de Heer

  1. Vader van Judith, een van Ezau’s vrouwen.
  2. De vader van de profeet Hoséa.

Bijbelverzen:

(Genesis 26:34) Als nu Ezau veertig jaren oud was, nam hij tot een vrouw Judith, de dochter van Beëri, den Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, den Hethiet.

(Hoséa 1:1) Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hoséa, den zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkía, koningen van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël.

Deel dit artikel op: