Beëra


Eigennaam ♂

Betekenis: De bron – verklaring

Zoon van Zofah, uit de stam Asher.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 5:6) Zijn zoon Beëra, welken Tiglath-Pilnéser, de koning van Assyrië, gevankelijk wegvoerde; hij was de vorst der Rubenieten.

(1 Kronieken 7:37) Bezer, en Hod, en Samma, en Silsa, en Jithran, en Beëra.

Deel dit artikel op: