Beër

Home » Bijbelse Namen » B namen » Beër

Plaatsnaam & naam van een put

Betekenis: ≈ (Teken bij betekenis onduidelijk) Korte omschrijving van de betekenis

  1. Een put in de woestijn
  2. Een plaats waar Jotham naartoe vluchtte uit angst voor zijn broer Abimélech.

Bijbelverzen:

(Numeri 21:16) En van daar reisden zij naar Beër. Dit is de put, van welken de HEERE tot Mozes zeide: Verzamel het volk, zo zal Ik hun water geven.

(Richteren 9:21) Toen vlood Jotham, en vluchtte, en ging naar Beër; en hij woonde aldaar vanwege zijn broeder Abimélech.

Deel dit artikel op: