Bédeja


Eigennaam ♂

Betekenis: Door de kracht van de Heer – dienstknecht van de Heer – apartgezet

Zoon van Bani

Bijbelverzen:

(Ezra 10:35) Benája, Bédeja, Chelúhu,

Deel dit artikel op: