Bedan


Eigennaam ♂

Betekenis: Met oordeel – zoon des oordeel

  1. Rechter (leider) van Israël die kwam tussen Jerubbaäl en Jeftha
  2. De zoon van Gílead.

Bijbelverzen:

(1 Samuël 12:11) En de HEERE zond Jerubbaäl, en Bedan, en Jeftha, en Samuël, en Hij rukte u uit de hand uwer vijanden rondom, alzo dat gij zeker woondet.

(1 Kronieken 7:17) De kinderen van Ulam nu waren Bedan; deze zijn de kinderen van Gílead, den zoon van Machir, den zoon van Manasse.

Deel dit artikel op: