Bedad


Eigennaam ♂

Betekenis: Alleen – eenzaam – afgescheiden

Vader van Hadad, koning van Edom

Bijbelverzen:

(Genesis 36:35) En Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad, die Midian versloeg in het veld van Moab; en de naam zijner stad was Avith.

(1 Kronieken 1:46) En Husam stierf, en Hadad, de zoon van Bedad, regeerde in zijn plaats, die de Midianieten in het veld van Moab versloeg; en de naam zijner stad was Avith.

Deel dit artikel op: