Babai


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Met het verlangen van God – vaderlijk

  1. Vader van de 623 kinderen die zijn teruggekeerd uit Babylon met Zerubbábel. In een latere periode keerden er nog achtentwintig, onder Zacharia, de zoon van Bebai, met Ezra terug.
  2. Vader van Zacharia.

Bijbelverzen:

(Ezra 2:11) De kinderen van Bebai, zeshonderd drie en twintig.

(Ezra 8:11) En van de kinderen van Babai, Zachárja, de zoon van Bebai; en met hem acht en twintig manspersonen.

(Ezra 10:28) En van de kinderen van Bebai: Jóhanan, Hanánja, Sabbai, en Athlai.

(Nehémia 7:16) De kinderen van Bebai, zeshonderd acht en twintig;

(Nehémia 10:15) Bunni, Azgad, Bebai,

Deel dit artikel op: