Bazan Havvôth-Jaïr


Naam van een streek

Betekenis: Bazan van de dorpen Jaïr

Bijbelverzen:

(Deuteronomium 3:14) Jaïr, de zoon van Manasse, kreeg de ganse landstreek van Argob, tot aan de landpale der Gezurieten en Maächathieten; en hij noemde ze naar zijn naam, Bazan Havvôth-Jaïr, tot op dezen dag.

Deel dit artikel op: