Bavai


Eigennaam ♂

Betekenis: Met het verlangen van de Heer

De zoon van Hénadad

Bijbelverzen:

(Nehémia 3:18) Na hem verbeterden hun broederen, Bavai, de zoon van Hénadad, de overste van het andere halve deel van Kehíla.

Deel dit artikel op: