Bársabas


Bijnaam ♂

Betekenis: Zoon van Sabas – bekering

  1. Bijnaam van Jozef die ook Justus werd genoemd
  2. Bijnaam van Judas

Bijbelverzen:

(Handelingen 1:23) En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Bársabas, die toegenaamd was Justus, en Matthías.

(Handelingen 15:22) Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Bárnabas te zenden naar Antiochíë: namelijk Judas, die toegenaamd wordt Bársabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.

Deel dit artikel op: