Bárnabas


Bijnaam ♂

Betekenis: Zoon der vertroosting – Zoon van Nabas

Een bijnaam die door de apostelen aan Joses werd gegeven, de leviet die een akker verkocht en de opbrengst aan de apostelen gaf.

Bijbelverzen:

Handelingen 4:36 – Handelingen 9:27 – Handelingen 11:22 – Handelingen 11:25 – Handelingen 11:30 – Handelingen 12:25 – Handelingen 13:1 – Handelingen 13:2 – Handelingen 13:7 – Handelingen 13:43 – Handelingen 13:46 – Handelingen 13:50 – Handelingen 14:12 – Handelingen 14:14 – Handelingen 14:20 – Handelingen 15:2 – Handelingen 15:12 – Handelingen 15:22 – Handelingen 15:25 – Handelingen 15:35 – Handelingen 15:36 – Handelingen 15:37 – Handelingen 15:39 – 1 Korinthe 9:6 – Galaten 2:1 – Galaten 2:9 – Galaten 2:13 – Kolossenzen 4:10

Deel dit artikel op: