Baríah


Eigennaam ♂

Betekenis: Vluchteling – voortvluchtige

Eén van de vijf zonen van Semája, een nakomelingen van David (die als zes worden geteld, inclusief hun vader.)

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 3:22) De kinderen nu van Sechánja waren Semája; en de kinderen van Semája waren Hattus, en Jígeal, en Baríah, en Neárja, en Safat; zes.

Deel dit artikel op: