Barácheël


Eigennaam ♂

Betekenis: Zegen van God

Een Buziet, uit de familie van Ram, was de vader van Elíhu een ‘vriend’ van Job.

Bijbelverzen:

(Job 32:2) Zo ontstak de toorn van Elíhu, den zoon van Barácheël, den Buziet, van het geslacht van Ram; tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God.

(Job 32:6) Hierom antwoordde Elíhu, de zoon van Barácheël, den Buziet, en zeide: Ik ben minder van dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en gevreesd, ulieden mijn gevoelen te vertonen.

Deel dit artikel op: