Bar-Jezus


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van Jezus

Joodse valse profeet en tovenaar

Bijbelverzen:

(Handelingen 13:6) En als zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, vonden zij een zekeren tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus;

Deel dit artikel op: