Bamoth


Plaatsnaam

Betekenis: Verhoging

In Numeri 21:19, Numeri 21:20 wordt naar Bamoth verwezen als een tussenstop op de reizen van Israël ten noorden van de Arnon. Het is waarschijnlijk dezelfde plaats als de Bamoth-Baäl van Numeri 22:41 waar Balak, de koning van Moab, Bíleam naartoe leidde om Israël te bekijken en te vervloeken.

Bijbelverzen:

(Numeri 21:19) En van Mattana tot Naháliël; en van Naháliël tot Bamoth;

(Numeri 21:20) En van Bamoth tot het dal, dat in het veld van Moab is, aan de hoogte van Pisga, en dat tegen de wildernis ziet.

(Jozua 13:17) Hesbon en al haar steden, die in het vlakke land zijn, Dibon, en Bamoth-Baäl, en Beth-Baäl-Meon,

(Jesaja 15:2) Hij gaat op naar Baïth en Dibon, en naar Bamoth, om te wenen; over Nebo en over Médeba zal Moab huilen; op al hun hoofden is kaalheid, aller baard is afgesneden.

Deel dit artikel op: