Báladan


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Hij heeft een zoon geschonken

De vader van de Babylonische koning Beródach Báladan

Bijbelverzen:

(2 Koningen 20:12) Te dier tijd zond Beródach Báladan de zoon van Báladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord, dat Hizkía krank geweest was.

(Jesaja 39:1) Te dien tijd zond Meródach Báladan, de zoon van Báladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord dat hij krank geweest en weder sterk geworden was.

Deel dit artikel op: