Báära


Eigennaam ♀

Betekenis: Bruut – bot – verhoging van de maan – branden

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 8:8) En Saharáïm gewon kinderen in het land van Moab (nadat hij dezelve weggezonden had) uit Husim en Báära, zijn vrouwen;

Deel dit artikel op: