Baäl-Thamar


Plaatsnaam

Betekenis: Heer van de dadelpalm – Plaats van de palmboom

Bijbelverzen:

(Richteren 20:33) Toen maakten zich alle mannen van Israël op uit hun plaatsen, en schikten den strijd te Baäl-Thamar; ook brak Israëls achterlage op uit haar plaats, na de ontbloting van Gíbea.

Deel dit artikel op: