Baäl-Perázim


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Heer van de doorbraak – heer van barsten

De plek in of nabij de vallei van Refaïm waar David een belangrijke overwinning op de Filistijnen behaalde; het was hoger dan Jeruzalem, want David vroeg: “Zal ik optrekken tegen de Filistijnen?”. De exacte locatie is onbekend.

Bijbelverzen:

(2 Samuël 5:20) Toen kwam David te Baäl-Perázim; en David sloeg hen aldaar, en zeide: De HEERE heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd, als een scheur der wateren; daarom noemde hij den naam derzelve plaats, Baäl-Perázim.

(1 Kronieken 14:11) Toen zij nu optogen naar Baäl-Perázim, zo sloeg hen David daar; en David zeide: God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren; daarom noemden zij den naam derzelver plaats Baäl-Perázim.

Deel dit artikel op: