Baäl-Peor


Naam van een afgod

Betekenis: Heer van de opening – heer van de bergkloof

Een god van de Moabieten, aanbeden door obscene riten. Genoemd naar de berg Peor, waar deze aanbidding werd gevierd, de Baäl van Peor. De Israëlieten vielen in de aanbidding van deze afgod.

Bijbelverzen:

(Numeri 25:3) Als nu Israël zich koppelde aan Baäl-Peor, ontstak de toorn des HEEREN tegen Israël.

(Numeri 25:5) Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël: Een iedere dode zijn mannen, die zich aan Baäl-Peor gekoppeld hebben!

(Deuteronomium 4:3) Uw ogen hebben gezien, wat God om Baäl-Peor gedaan heeft; want alle man, die Baäl-Peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan.

(Psalmen 106:28) Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baäl-Peor, en zij hebben de offeranden der doden gegeten.

(Hoséa 9:10) Ik vond Israël als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den vijgeboom in haar beginsel; maar zij gingen in tot Baäl-Peor, en zonderden zich af tot die schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.

Deel dit artikel op: