Baäl-Meon


Plaatsnaam

Betekenis: Heer van de woning – heer des huises

Een stad van Ruben, ook wel Beth-Meon (Jeremia 48:23) en Beth-Baäl-Meon (Josua 13:17) genoemd. Het zou de geboorteplaats van Elisa zijn geweest.

Bijbelverzen:

(Numeri 32:38) En Nebo, en Baäl-Meon, veranderd zijnde van naam, en Sibma; en zij noemden de namen der steden, die zij bouwden, met andere namen.

(Jozua 13:17) Hesbon en al haar steden, die in het vlakke land zijn, Dibon, en Bamoth-Baäl, en Beth-Baäl-Meon,

(1 Kronieken 5:8) En Bela, de zoon van Azaz, den zoon van Sema, den zoon van Joël, die woonde te Aroër, en tot aan Nebo, en Baäl-Meon,

(Ezechiël 25:9) Daarom, ziet, Ik zal de zijde van Moab openen, van de steden af, van zijn steden, die van zijn grenzen af zijn, het sieraad des lands, Beth-Jesimôth, Baäl-Meon, en tot Kiriatháïm toe;

(Jeremía 48:23) En over Kirjatháïm, en over Beth-Gamul, en over Beth-Meon,

(Jozua 13:17) Hesbon en al haar steden, die in het vlakke land zijn, Dibon, en Bamoth-Baäl, en Beth-Baäl-Meon,

Deel dit artikel op: