Baälath


Plaatsnaam

Betekenis: Heer van een vrouw – een vreugde – onze trotse heer

Een stad van de stam Dan. De stad werd versterkt door Salomo.

Bijbelverzen:

(Jozua 19:44) En Elteké, en Gíbbethon, en Baälath,

(1 Koningen 9:18) En Baälath, en Tamor in de woestijn, in dat land;

(2 Kronieken 8:6) Mitsgaders Baälath, en al de schatsteden, die Sálomo had, en alle wagensteden, en de steden der ruiteren, en wat de begeerte van Sálomo begeerd had te bouwen, in Jeruzalem, en in den Libanon, en in het ganse land zijner heerschappij.

Deel dit artikel op: