Aziël


Eigennaam ♂

Betekenis: God is kracht – sterkte van God

Levitische zanger

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 15:20) En Zechárja, en Aziël, en Semíramoth, en Jehíël, en Unni, en Elíab, en Maäséja, en Benája, met luiten op Alámoth.

Deel dit artikel op: