Azgad


Eigennaam ♂

Betekenis: Sterk is Gad – sterk in welvaart

Het hoofd van één van de families van de Israëlieten wiens nakomelingen, in totaal 1222 personen, terugkeerden uit Babylon met Zerubbábel en 111 mannen daarna met Ezra.

Bijbelverzen:

(Ezra 2:12) De kinderen van Azgad, duizend tweehonderd twee en twintig.

(Ezra 8:12) En van de kinderen van Azgad, Jóhanan, de zoon van Katan; en met hem honderd en tien manspersonen.

(Nehémia 7:17) De kinderen van Azgad, twee duizend, driehonderd twee en twintig;

(Nehémia 10:15) Bunni, Azgad, Bebai,

Deel dit artikel op: