Azaz


Eigennaam ♂

Betekenis: Sterk – sterke

De vader van Bela uit het geslacht van Joël

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 5:8) En Bela, de zoon van Azaz, den zoon van Sema, den zoon van Joël, die woonde te Aroër, en tot aan Nebo, en Baäl-Meon,

Deel dit artikel op: