Azarjáhu


Eigennaam ♂

Betekenis: De Heer helpt – hij helpt de Heer

Een zoon van Jósafat een koning van Israël.

Bijbelverzen:

(2 Kronieken 21:2) En hij had broederen, Jósafats zonen, Azárja, en Jehíël, en Zechárja, en Azarjáhu, en Michaël, en Sefátja; deze allen waren zonen van Jósafat, den koning van Israël.

Deel dit artikel op: