Azárja


Eigennaam ♂

Betekenis: Geholpen door de Heer – de Heer helpt

 1. Een hogepriester, zoon van Ahimáäz en grootvader van Jóhanan
 2. Een zoon van Jóhanan uit de lijn van Levi
 3. Een zoon van Hilkía uit de lijn van Levi
 4. Een zoon van Zefánja uit de lijn van Levi
 5. Een van de zonen van koning Jósafat
 6. Een zoon van Joram
 7. Een zoon van Jeróham
 8. Een zoon van Obed
 9. De vader van Joël uit de lijn van Kahat
 10. Een zoon van Jeháleël uit de lijn van Merári
 11. Een van de vrienden van Daniël

Bijbelverzen:

1 Kronieken 6:9 – 1 Kronieken 6:10 – 1 Kronieken 6:11 – 1 Kronieken 6:13 – 1 Kronieken 6:14 – 1 Kronieken 6:36 – 1 Kronieken 9:11 – 2 Kronieken 21:2 – 2 Kronieken 22:6 – 2 Kronieken 23:1 – 2 Kronieken 29:12 – Ezra 7:1 – Ezra 7:3 – Nehémia 10:2 – Nehémia 12:33 – Daniël 1:6 – Daniël 1:7 – Daniël 1:11 – Daniël 1:19 – Daniël 2:17

Deel dit artikel op: