Azarel


Eigennaam ♂

Betekenis: God hielp – geholpen door God

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 27:22) Over Dan was Azarel, de zoon van Jeróham. Dezen waren de oversten der stammen van Israël.

Deel dit artikel op: