Azánja


Eigennaam ♂

Betekenis: Hij is gehoord door God – hulp van God

De vader van Jésua, die één van de Levieten was die het heilige verbond na de ballingschap onderschreven.

Bijbelverzen:

(Nehémia 10:9) En de Levieten, namelijk: Jésua, zoon van Azánja, Binnui; van de zonen van Hénadad, Kadmiël;

Deel dit artikel op: