Avith


Plaatsnaam

Betekenis: Ruïnes – puinhopen

Een stad van de Edomieten, en de geboorteplaats van één van hun koningen, Hadad ben-Bedad. Het schijnt gelegen te zijn aan het noordoostelijke uiteinde van het gebergte van het gebergte Seïr.

Bijbelverzen:

(Genesis 36:35) En Husam stierf, en in zijn plaats regeerde Hadad, de zoon van Bedad, die Midian versloeg in het veld van Moab; en de naam zijner stad was Avith.

(1 Kronieken 1:46) En Husam stierf, en Hadad, de zoon van Bedad, regeerde in zijn plaats, die de Midianieten in het veld van Moab versloeg; en de naam zijner stad was Avith.

Deel dit artikel op: