Áven


Plaatsnaam

Betekenis: IJdelheid – ongerechtigheid – afgoderij

Hosea spreekt over de “de hoogten van Áven”, waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid Beth-El bedoelt

Bijbelverzen:

(Ezechiël 30:17) De jongelingen van Áven en Pibeseth zullen door het zwaard vallen, en de dochters zullen gaan in de gevangenis.

(Hoséa 10:8) En de hoogten van Áven, Israëls zonde, zullen verdelgd worden; doornen en distelen zullen op hunlieder altaren opkomen; en zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en tot de heuvelen: Valt op ons!

Deel dit artikel op: