Attálië


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Edele

Bijbelverzen:

(Handelingen 14:25) En als zij te Perge het Woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attálië.

Deel dit artikel op: