Atrôth-Beth-Joab


Naam van een familie

Betekenis: Kronen van huis van Joab

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 2:54) De kinderen van Salma waren de Bethlehemieten, en de Netofathieten, Atrôth, Beth-Joab (= Atrôth-Beth-Joab) , en de helft der Manathieten, en de Zorieten.

Deel dit artikel op: