Atrôth-Addar


Naam streek

Betekenis: Kroon van Addar

Bijbelverzen:

(Jozua 16:5) De landpale nu der kinderen van Efraïm, naar hun huisgezinnen, is deze: te weten, de landpale huns erfdeels was oostwaarts Atrôth-Addar tot aan het bovenste Beth-Hóron.

(Jozua 18:13) En van daar gaat de landpale door naar Luz, aan de zijde van Luz (welke is Beth-El), zuidwaarts; en deze landpale gaat af naar Atrôth-Addar, aan den berg, die aan de zuidzijde van het benedenste Beth-Hóron is.

Deel dit artikel op: