Ater


Eigennaam ♂

Betekenis: Gesloten – verlamde

  1. Een afstammeling van Hizkía, wiens familie met 98 personen, terugkeerde uit Babylon onder leiding van Zerubbabel.
  2. Het hoofd van een familie van Levitische poortwachters, die terugkeerde uit Babylon.
  3. Een van de belangrijkste Israëlieten die het heilige verbond met Nehemia ondertekende (Neh_10: 17).

Bijbelverzen:

(Ezra 2:16) De kinderen van Ater, van Hizkía, acht en negentig.

(Ezra 2:42) De kinderen der poortiers. De kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van Hatíta, de kinderen van Sobai; deze allen waren honderd negen en dertig.

(Nehémia 7:21) De kinderen van Ater, van Hizkía, acht en negentig;

(Nehémia 7:45) De poortiers: de kinderen van Sallum, de kinderen van Ater, de kinderen van Talmon, de kinderen van Akkub, de kinderen van Hatíta, de kinderen van Sobai, honderd acht en dertig;

(Nehémia 10:17) Ater, Hizkía, Azzur,

Deel dit artikel op: