Athálja

Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Gekweld door de Heer – getart

  1. Een zoon van Jeróham uit de stam Benjamin
  2. De vader van een familiehoofd (Jesája) van teruggekeerde ballingen.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 8:26) En Sámserai, en Seharja, en Athálja,

(Ezra 8:7) En van de kinderen van Elam, Jesája, de zoon van Athálja; en met hem zeventig manspersonen.

Deel dit artikel op: