Atach


Plaatsnaam

Betekenis: Herberg – verblijfplaats

Een van de steden van Juda waarnaar David vanuit Ziklag de buit van de Amalekieten zond. De precieze locatie is onbekend.

Bijbelverzen:

(1 Samuël 30:30) En tot die te Horma, en tot die te Chor-Asan, en tot die te Atach,

Deel dit artikel op: