Asynkritus


Eigennaam ♂

Betekenis: Niet te vergelijken – onvergelijkbaar

De naam van een christen in Rome aan wie Paulus een begroeting zond, 55 n.Chr. De Griekse Kerk beweert dat hij een bisschop van Hyrcania was, en viert zijn naamfeest op 8 april.

Bijbelverzen:

(Romeinen 16:14) Groet Asynkritus, Flégon, Hermas, Pátrobas, Hermes, en de broeders, die met hen zijn.

Deel dit artikel op: