Asnoth-Thabor


Naam van gebergte

Betekenis: Toppen van de Thabor

Bijbelverzen:

(Jozua 19:34) En deze landpale wendt zich westwaarts naar Asnoth-Thabor, en van daar gaat zij voort naar Hukkok, en zij reikt aan Zebulon tegen het zuiden, en aan Aser reikt zij tegen het westen, en aan Juda aan de Jordaan tegen den opgang der zon.

Deel dit artikel op: